Missie, visie en kernwaarden / Communicatie en inspraak

Hier komt een beschrijving van de missie die we voor ogen houden.