Privacybeleid &  gegevensbescherming

Ook scholengemeenschappen vallen onder de nieuwe Europese privacywetgeving.
Het betreft hier de algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG), of beter gekend onder de Engelse benaming ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR).
Deze wetgeving gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Alle scholen van onze scholengemeenschap zijn aan deze wetgeving onderworpen. Informatieveiligheid is voor ons een prioriteit zodat we ieders privacy kunnen waarborgen. De beleidstekst die aan de grondslag ligt om de informatieveiligheid en privacy (IVP) binnen ieder van onze scholen te garanderen vind je hier.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over privacy of informatieveiligheid mail naar: secretaris@kabawano.be