Werking

Beleidsdomeinen

1.Identiteit en pastoraal      2.Pedagogisch en dicdactisch     3.Personeelsbeleid     4.Schoolorganisatie en -administratie  

5.Financieel en materieel beleid     6.Welzijnsbeleid     7.Inspraakbeleid     8.Communicatiebeleid

Commissies

Kern

Tot de kerncommissie (personeel, organisatie…) behoren: de voorzitter Eric Audenaert, 2 ondervoorzitters Jean-Marie Van Gavere en Patrick Van Hiel en secretaris Marie-Jeanne Smeets.

Financiën

Tot de financiële commissie behoren:Edwig Leten (penningmeester-voorzitter), Dirk Mels, Lieven De Beleyr, Dominiek Van Goethem, Stefaan De Vleeshouwer, Guido Van De Vyvere, ondersteuning door accountant Stefan Stremersch. De directievertegenwoordiging in deze commissie bestaat uit: CODI, Dirk Selis en Bart Weemaes.

Patrimonium

Tot de patrimoniumcommissie behoren: Etienne Van Kerckhove voorzitter, Brendan Revyn secretarisDirk Verwulgen, Maarten De Clercq, Alain De Saegher, Tine Peeters en de lokale afgevaardigden uit de lokale bouwcomités.

Schermafbeelding 2020-06-20 om 11.50.57

Juridisch

Tot de juridische commissie behoren: Lieven De Beleyr, Stefaan De Vleeschauwer, Maarten De Clercq, Matthias Van Zele.

Events

Tot de eventscommissie behoren: